Scroll to top

Jakość do Twojej dyspozycji

Synonim jakości i gwarancji

Wraz z rozwojem firmy oraz chęcią usystematyzowania od strony procesowej swojej działalności w 2017 roku firma wdrożyła i skutecznie certyfikowała system zarządzania jakością oparty na wymaganiach określonych w normie ISO 9001:2015.

Od 2020 roku w ramach dalszej potrzeby ciągłego rozwoju organizacja zaczęła realizować wewnętrzne projekty z zakresu metodyki lean manufacturing, w nadziei, że w niedługiej perspektywie pozwoli to na podjęcie nowych wyzwań.

Jako Reca Plast Poland Sp. z o.o. już od 2007 roku budujemy naszą pozycję w Polsce, czerpiąc z olbrzymiego doświadczenia Reca Plast srl., dzięki czemu dostarczamy naszym Klientom z branży AGD produkty tworzone z zaangażowaniem tak, by spełniały obowiązujące wymagania ustawowe oraz przepisy i dyrektywy ze szczególnym uwzględnieniem terminowej i ilościowej realizacji dostaw, dbałości o środowisko, bezpieczeństwo pracy i zdrowie naszych pracowników.

Każdemu Klientowi przedstawiamy do wglądu i zatwierdzenia pełną dokumentację obejmującą wszystkie etapy zarówno ciągłej produkcji naszych wyrobów jak i modyfikowania istniejących oraz wdrażania nowych, realizacji partii próbnych i tworzenia wzorców zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Dążenie do doskonalenia pod kątem wydajnościowym i jakościowym naszych procesów, mające prowadzić do polepszenia jakości wytwarzanych wyrobów i optymalizacji kosztów jednostkowych jest skorelowane z dbałością o środowisko i bezpieczeństwo pracowników.

Możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że zaangażowanie kadry zarządzającej oraz pracowników liniowych skutkuje realizacją podejmowanych wobec naszych Klientów zobowiązań, co bezpośrednio przekłada się na ich zaufanie i powierzanie nam nowych projektów.

Nasze wyposażenie:
- 15 wtryskarek od 35 do 450 ton
- 2 roboty ABB
- 2 stanowiska laserowe

Certyfikaty