Aktualności

W roku 2020 firma Reca Plast Poland Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

CELE PROJEKTU: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 91826,46 pln

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 91826,46 pln